Η εταιρία

IMG_8513Η Φαρμακαποθήκη Bασιλάκος Ιωαννης Α.Ε.ιδρύθηκε το 1980, είναι μια 2ης γενιάς φαρμακαποθήκη και παραμένει μέχρι και σήμερα μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση. Εδρεύει στην καρδιά της δυτικής Θεσσαλονίκης, σε ένα κομβικό σημείο το οποίο της εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ταχύτατης και άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών της.

Οι διαδικασίες και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ορθή πρακτική χονδρικής διανομής (G.D.P.) φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (Οδηγία 2013/C 343/01) και εφαρμόζονται υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Στα πλαίσια βελτιστοποίησης των διαδικασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών, η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή φορέα TÜV NORD και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την «Εμπορία, Διακίνηση Φαρμακευτικών, Καλλυντικών, Ι/Π (Φαρμακείου) και Ειδικών Διαιτητικών Προϊόντων», ενώ κατέχει και Βεβαίωση Συστήματος Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Αποστειρωμένων και Μη Ειδών Φαρμακείου), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1384/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Τον Ιούλιο του 2015 ιδρύθηκε η Φαρμακευτική Έβρου ΙΚΕ η οποία αποτελεί θυγατρική της Φαρμακαποθήκης Βασιλάκος και έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Διαθέτοντας την απαραίτητη υποδομή, τεχνογνωσία και έμπειρα στελέχη, η ΕΒΡΟΦΑΡΜ έρχεται να καλύψει πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες των φαρμακείων της περιοχής του Έβρου και της Θράκης, ενώ στόχος του ομίλου είναι στο εγγύς μέλλον να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αγορά της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας.

Η εταιρία απασχολεί καταρτισμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ικανοποίηση και εκπαίδευση του εργαζομένου εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλού βαθμού αφοσίωση του και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Untitled-1

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρία πραγματοποιεί ανακύκλωση και ορθή διαχείριση των απορριμμάτων της, ταυτόχρονα με την ανακύκλωση των ληγμένων φαρμάκων τηρώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΦ. Επίσης, όλα τα αυτοκίνητα του ιδιόκτητου στόλου έχουν αντικατασταθεί από καινούργια, εξοπλισμένα με σύγχρονης τεχνολογίας κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον.

Η Φαρμακαποθήκη Βασιλάκος Ιωάννης Α.Ε. αποτελεί μια από τις πρώτες ελληνικές φαρμακαποθήκες με πανευρωπαϊκή παρουσία από το 1987, έχοντας συνάψει μακροχρόνιες σχέσεις με τους μεγαλύτερους οίκους του χώρου.