Υπηρεσίες

εικόνα με υπάλληλο που σκανάρει φάρμακο

Επενδύοντας διαρκώς στις νέες τεχνολογίες, η εταιρία μας έχει εξοπλιστεί με σύγχρονη υποδομή και εργαλεία πληροφορικής που βοηθούν στην καλύτερη διαχείριση των πόρων και εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών.

Για την ακρίβεια και ταχύτητα της εκτέλεσης των παραγγελιών, η αποθήκη είναι εξοπλισμένη με ασύρματα τερματικά τελευταίας τεχνολογίας τύπου barcode (RFscanners), όπου όλες οι παραγγελίες ελέγχονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τους, ενώ η διακίνηση των προϊόντων γίνεται τηρώντας πιστά την πρακτική FIFO (FirstInFirstOut).

image with machine scanning product codes

Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν ενοποιημένες βάσεις δεδομένων και τηλεφωνικά κέντρα, εξασφαλίζοντας την μέγιστη διαθεσιμότητα αποθεμάτων και βελτιστοποιώντας την εξυπηρέτηση των συνεργαζόμενων φαρμακείων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου των φαρμακείων έχουν προγραμματισθεί συχνά δρομολόγια, εξασφαλίζοντας την γεωγραφική κάλυψη στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η διανομή γίνεται με ιδιόκτητα κλιματιζόμενα οχήματα, ενώ τα ευπαθή είδη χρήζουν ιδιαίτερης συσκευασίας για την άρτια παράδοσή τους.

Στους χώρους της εταιρίας πραγματοποιούνται τακτικά σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συνεργατών μας.