Η εταιρία

IMG_8513

Ο Όμιλος των επιχειρήσεων μας, μια οικογενειακή επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων, αποτελείται από 3 φαρμακαποθήκες σε καίρια σημεία της Βόρειας Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τις Σέρρες.

Η Φαρμακαποθήκη Bασιλάκος Ιωαννης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 και εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2500m2 στην Βιομηχανική Περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, σημείο κομβικό που της εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε όλη τη Θεσσαλονίκη αλλά και τους κύριους οδικούς άξονες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι διαδικασίες και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ορθή πρακτική χονδρικής διανομής (G.D.P.) φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (Οδηγία 2013/C 343/01) και εφαρμόζονται υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Στα πλαίσια βελτιστοποίησης των διαδικασιών και των παρεχομένων υπηρεσιών, η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή φορέα TÜV NORD και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την «Εμπορία, Διακίνηση Φαρμακευτικών, Καλλυντικών, Ι/Π (Φαρμακείου) και Ειδικών Διαιτητικών Προϊόντων», ενώ κατέχει και Βεβαίωση Συστήματος Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Αποστειρωμένων και Μη Ειδών Φαρμακείου), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η σημερινή διοίκηση της εταιρίας δημιούργησε στα χρόνια της Οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα νέες ευκαιρίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία στο αντικείμενο και την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, άνοιξε νέες αγορές και δημιούργησε νέες συνεργασίες τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά.

Τον Ιούλιο του 2015 ιδρύθηκε η Φαρμακευτική Έβρου ΙΚΕ (www.evropharm.gr) η οποία αποτελεί θυγατρική της Φαρμακαποθήκης Βασιλάκος και έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη. Διαθέτοντας την απαραίτητη υποδομή, τεχνογνωσία και έμπειρα στελέχη, η ΕΒΡΟΦΑΡΜ έρχεται να καλύψει πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες των φαρμακείων της περιοχής του Έβρου και της Θράκης, ενώ στόχος του ομίλου είναι στο εγγύς μέλλον να αναλάβει ενεργό ρόλο στην αγορά της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας.

Untitled-1

Στις αρχές του 2018 άρχισε να λειτουργεί στις Σέρρες η ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΣΙΡΙΣ ΙΚΕ, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τον Όμιλο στην Κεντροανατολική Μακεδονία και ειδικότερα στους νομούς Σερρών Δράμας και Καβάλας.

Η Φαρμακαποθήκη Βασιλάκος Ιωάννης Α.Ε. αποτελεί μια από τις πρώτες Ελληνικές φαρμακαποθήκες με Πανευρωπαϊκή παρουσία από το 1987, έχοντας συνάψει μακροχρόνιες σχέσεις με τους μεγαλύτερους οίκους του χώρου.