Εταιρική Υπευθυνότητα

Η εταιρία στην μακροπρόθεσμη στρατηγική της έχει προγραμματίσει δράσεις που στοχεύουν στην δημιουργία κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδιασμού που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, περιβάλλον που προάγει την ασφάλεια, την ισότητα και την δίκαιη εξέλιξη των ανθρώπων μας, καθώς και την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Όλα τα οχήματα του ιδιόκτητου στόλου είναι εξοπλισμένα με φιλικούς προς το περιβάλλον κινητήρες, ενώ ήδη γίνεται στροφή προς την ηλεκτροκίνηση. Καθημερινά πραγματοποιείται ανακύκλωση και ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, ταυτόχρονα με την ανακύκλωση των ληγμένων φαρμάκων τηρώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΦ.

Η εταιρία πραγματοποιεί κάθε χρόνο δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, το Παιδικό Χωρίο SOS κτλ.